Kina benekter rykter om «Panama-kanal» tvers over Thailand

Kinas ambassadør til Thailand har nå benektet historien om at Thailand og Kina sammen skal bygge en kanal tvers over Thailand, rett sør for byen Chumpon i Sør-Thailand, der Malaya-halvøya er på det smaleste.

«Den nye silkeveien», som den omtales skulle i følge nyhetsoppslag i kinesiske medier være ferdig om ti år og forkorter sjøveien til Kina med 1200 kilometer. Det er så mye at prosjektet får betydning for verdensøkonomien.

Denne kanalen har vært foreslått helt siden middelalderen da det var vanlig at skip ble losset på den ene siden av halvøya, og deretter ble lasten fraktet med elefanter til den andre siden, før lasten igjen gikk videre med båt fra Chumpon. Slik unngikk man trafikk gjennom det farlige og sjørøver-belastede Malakkastredet og hele veien om Singapore.

Dette området kalles Kra Isthmus, eller Kra-eidet på norsk (et eid er en landstripe med vann på begge sider, i dette tilfellet Andaman-havet og Thailand-bukta)

I følge kinesiske medier (blant annet i denne omtalen i China Times) har myndigheter for begge land hatt samtaler i den kinesiske byen Guangzhou om flere felles prosjekter, blant annet jernbanebygging og annen infrastruktur. I disse samtalene skulle Kina og Thailand allerede ha undertegnet en intensjonsavtale om å bygge kanalen.

Dette benektes nå av begge lands myndigheter.

Årsaken til ryktene var nok at begge nasjoner har store fordeler av en slik kanal. Sjøveien fra Midtøsten til Kina blir vesentlig kortere, så mye kortere at kineserne antar det vil påvirke oljeprisen. Dette har sammenheng med at 80 prosent av Kinas oljeimport kommer fra Midtøsten og Afrika, og 80 prosent av denne oljen trafikkeres gjennom Malaccastredet og forbi Singapore.

I følge ryktene skulle kanalen bli 400 meter bred, 102 kilometer lang og 25 meter dyp. Til sammenlikning er Panama-kanalen 304 meter bred (på sitt bredeste) og 15 meter dyp.

kra


(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments