Det thailandske klokkesystemet

Da jeg var i Surin-provinsen, holdt en thailender et minikurs i thai for oss. Når han begynte å fortelle hvordan man sier klokkeslett på thai, gikk det også greit. Men før han var ferdig med det kapittelet, hadde jeg falt ut for lengst, og det var jeg ikke alene om. Det som gjør det vanskelig er ikke bare at språket er fremmed, men også klokkesystemet er helt fremmed. På toppen av det, så har thaiene ikke bare ett system, men flere systemer som brukes om en annen.

Musikk-instrumenter fortalte tiden

I gamle dager på landsbygdene i Thailand, var husene langt ifra hverandre. En munk slo på et gong-instrument én gang for å informere om at det nå var tid for frokost. Innbyggerne fikk på den måten vite at klokken nå var 7 om morningen. 7 om morningen på thai heter “1 mong chao”, som bokstavelig talt betyr 1 gong-slag om morningen. Lyden som oppstår når man slår på en gong, høres ut som “mong”, derav ordet mong. Klokken 8 om morningen på thai heter “2 mong chao” som betyr to gong-slag om morningen. Slik fortsetter det frem til middag kl 12.

Ved solnedgang kl 19, ble det slått ett slag på en tromme for å informere munkene om at det var nå på tide å trekke tilbake til rommene eller hyttene sine for å studere dharma og meditere. På den måten visste man at klokken var 19. På thai heter det “1 tum” som egentlig betyr 1 trommeslag. Klokken 20 om kvelden heter “2 tum” som betyr 2 trommeslag. Slik fortsetter det frem til midnatt kl 00. Lyden som oppstår når man slår på en tromme, høres ut som “tum”, derav ordet tum.thai_templedrum

Fra midnatt og frem til 6 om morningen, ble det slått på et instrument av metall. Lyden fra dette instrumentet høres ut som “dtii”, og derav ordet dtii. Klokken 1 om natten ble det slått én gang på. På thai er 1 om natten “1 dtii”, 2 om natten er “2 dtii” og slik fortsetter det frem til 6 om morningen.

 

Inndeling av døgnet

På norsk deler vi døgnet inn i 24 timer som går fra 00:00 til 23:59. I mange andre land deles døgnet inn i to deler, a.m. (natt/morning/formiddag) og p.m. (ettermiddag/kveld). På thai deles døgnet tradisjonelt inn i 4 deler – natt, morning, ettermiddag og kveld. Denne inndelingen er illustrert i tabellen under. Jeg har forenklet litt ved å bytte ut tallene til kjente arabiske tall og latinske bokstaver.

dtii (natt) mong chao (morning) baai mong (ettermiddag) tum (kveld)
0 6 tum (00:00) dtii 6 (06:00) tiang-wan (12:00) 6 mong yen (18:00)
1 dtii 1 (01:00) 1 mong chao (07:00) baan 1 mong (13:00) 1 tum (19:00)
2 dtii 2 (02:00) 2 mong chao (08:00) baai 2 mong (14:00) 2 tum (20:00)
3 dtii 3 (03:00) 3 mong chao (09:00) baai 3 mong (15:00) 3 tum (21:00)
4 dtii 4 (04:00) 4 mong chao (10:00) baai 4 mong (16:00) 4 tum (22:00)
5 dtii 5 (05:00) 5 mong chao (11:00) 5 mong yen (17:00) 5 tum (23:00)
6 dtii 6 (06:00) tiang-wan (12:00) 6 mong yen (18:00) 6 tum (00:00)

Baai betyr ettermiddag mens yen betyr kveld. Man kan også si tiang-kuen for midnatt (kl 00) og tiang-wan for middag (kl 12). Chao betyr morning. Som du ser i tabellen, så er ettermiddagen delt opp i baai mong og mong yen. Ordene dtii, mong og tum er oppkalt etter lyden av instrumenter, men ordene blir gjerne til forenkling bare oversatt til “klokken” eller “o’clock” på engelsk.

Komplisering av klokkeslettene

For at det ikke skal være for enkelt, så er det flere måter å benevne de forskjellige klokkeslettene på. Hva folk velger å si, avhenger nok av deres egen vane, skjønnsmessige vurdering, og hvilken døgnrytme de har. Alle de forskjellige alternativene for alle klokkeslettene brukes, så det kan være lurt å vite om de.

Det viktigste å vite om er systemet hvor man deler døgnet inn i tre istedetfor fire. I stedet for å kalle 07:00 til 11:00 for 1 mong chao til 5 mong chao, så kaller man heller 07:00 til 11:00 for 7 mong chao til 11 mong chao. Om dette er en mer moderne metode og et forsøk på forenkling, er jeg usikker på. Spør du meg, er det enklere å huske at 7 er 7, 8 er 8, 9 er 9, 10 er 10 og at 11 er 11, enn at 7 er 1, 8 er 2, 9 er 3, 10 er 4 og 11 er 5. Men på den andre siden, så bryter det systemet, noe som lettere kan føre til forvirring. Selv forholder jeg meg til det moderne systemet, rett og slett fordi det virker som om det er det flest thaier selv bruker, selv om det tradisjonelle systemet godt mulig er “mer riktig”. Jeg har blitt fortalt at det å resette telleren fra kl. 7 er noe man gjør i Isaan, mens i sentral-Thailand bruker man heller fortsetter man tallene og kaller 7 for 7 mong chao osv.

Det er også lov å sløyfe 1-tallet på 1 mong chao, baai 1 mong og 1 tum, så man kan si i stedet si mong chao, baai mong og tum. Fra 7 mong chao til 11 mong chao, så er det også lov å sløyfe ordet chao, og forkorte det ned til bare 7 mong til 11 mong, ettersom det ikke er noen andre klokkeslett det kunne ha blitt forvekslet med. Sett bort ifra hvilken døgnrytme man har, gir det også mer mening å iallefall kutte ut ordet chao som betyr morning, for klokken 10 og 11. Valgfrie ord er her tatt med i parantes.

Den komplette mong chao-tabellen blir da:

(1) mong chao 07:00 tradisjonelt
2 mong chao 08:00 tradisjonelt
3 mong chao 09:00 tradisjonelt
4 mong chao 10:00 tradisjonelt
5 mong chao 11:00 tradisjonelt
6 mong chao 06:00 moderne
7 mong (chao) 07:00 moderne
8 mong (chao) 08:00 moderne
9 mong (chao) 09:00 moderne
10 mong (chao) 10:00 moderne
11 mong (chao) 11:00 moderne

Istedetfor å si baai 4 mong (“4 på ettermiddagen”) så kan man heller si 4 mong yen (“4 om kvelden”). Og istedetfor 5 mong yen (“5 om kvelden”), så er det helt valgfritt å heller si baai 5 mong (“5 om ettermiddagen”). Som med 1 mong chao, kan man også her sløyfe 1 og bare si baai mong istedetfor baai 1 mong. Selv foretrekker jeg henholdsvis baai 4 mong, 5 mong yen og baai 1 mong, ettersom jeg ikke karakteriserer kl 16 som kveld, men ettermiddag. Jeg har til og med hørt thaier si 3 mong yen, altså “3 på kvelden”. Det synes jeg blir alt for drøyt. Baai # mong-timene kan også forkortes til bare baai 2, baai 3 osv. Bare vær obs på at 6 mong både kan bety 6 mong chao og 6 mong yen.

baai (1) (mong) 13:00 tradisjonelt
baai 4 (mong) 16:00 tradisjonelt
4 mong yen 16:00 moderne
baai 5 (mong) 17:00 tradisjonelt
5 mong yen 17:00 moderne

Klokken 06:00 kan også kalles yam rung, 18:00 for yam kham og midnatt for song yam, men disse tror jeg ikke er særlig mye brukt. Trommetimene (tum) slutter vanligvis på 5 tum (kl 23:00), men man kan også si 6 tum (00:00). Ellers kan man også forkorte tiang-wan (mid-dag, 12 på dagen) til bare tiang.

For å spesifisere klokkeslett med minutter, så sier man først hvilken time det er, etterfulgt av hvor mange minutter over. Noen eksempler kommer nedenfor. Minutter på thai er natii. F.eks. 18:23 = 6 mong yen 23 natii. Man kan også bruke ordet krung for å angi en halvtime over. Så er klokken 18:30 kan man enten si 6 mong yen 30 natii, eller man kan si 6 mong yen krung.

Tid i Thailand kan også oppgis i kjent 24-timers form. Til det bruker man antall timer som er passert i døgnet etterfulgt av naliga (นาฬิกา), så 05:00 blir 5 naliga og 18:00 blir 18 naliga. 24-timers klokken brukes i Thailand på bl.a. offisielle dokumenter og på tidstabeller for buss og tog.

Sammendrag

En oversikt over glosene. Skåstrek i klokkeslettet betyr at det er flere muligheter for når timen begynner eller slutter.

chao (เช้า) morning 07:00 – 11:59
yen (เย็น) kveld 04/05/06:00 – 06:59
dtii (ตี) slag 01:00 – 05/06:59
tiang-kuen (เที่ยงคืน) midnatt 00:00 – 00:59
tiang-wan (เที่ยงวัน) middag 12:00 – 12:59
mong (โมง) gong-slag 06/07:00 – 05/06:59
baai (บ่าย) ettermiddag 13:00 – 16/17:59
tum (ทุ่ม) trommeslag 19:00 – 23/00:59
natii (นาที) minutter (over)
krung (ครึ่ง) halvtime over
naliga (นาฬิกา) klokke, tid
Eksempler
dtii 5 5 slag 05:00
mong 5 chao 5 gong-slag om morningen 11:00
baai 5 mong 5 gong slag på ettermiddagen 17:00
5 mong yen 5 gong-slag på kvelden 17:00
5 tum 5 trommeslag 23:00
5 mong yen 10 natii 10 minutter over over 17 17:10
5 mong yen krung halvtime over 17 17:30
21 naliga 21’ende time 21:00

Diagrammet her var mitt beste forsøk på en fullstendig oversikt. Det ble ikke helt som ønsket, men. Klikk på det for å se en større og tydeligere versjon av det.

thaiklokke2b
Som man ser, er det mange måter å benevne samme klokkeslett på. I denne tabellen tar jeg kun med mine foretrukne benevnelser. Så om du bare skal lære én måte å si klokken på, kommer du mer enn langt med denne tabellen. Man først bør man selvfølgelig lære seg å telle på thai.

00 tiang-kuen
01 dtii 1
02 dtii 2
03 dtii 3
04 dtii 4
05 dtii 5
06 6 mong chao
07 7 mong chao
08 8 mong chao
09 9 mong chao
10 10 mong
11 11 mong
12 tiang-wan
13 baai 1 mong
14 baai 2 mong
15 baai 3 mong
16 baai 4 mong
17 5 mong yen
18 6 mong yen
19 1 tum
20 2 tum
21 3 tum
22 4 tum
23 5 tum

Anbefaler videoen under for en enkel forklaring av en thaidame som er vokst opp på landet med dette systemet.

Trivia

 • Norge er i tidssone UTC+1 mens Thailand er i tidssone UTC+7. Thailand er dermed 5 timer foran Norge under sommertid og 6 timer foran Norge under vintertid.
 • Hver morgen klokken 08:00 blir nasjonalflagger heist, mens klokken 18:00 blir flagget senket.
 • På begge disse to tidspunktene, skal man på alle offentlige steder, både innendørs og utendørs, reise seg og stå stille mens nasjonalsangen blir spilt. Denne tradisjonen eller regelen har pågått siden 1939. Her er noen eksempler, et fra Mochit 2 bus station, et fra BTS / skytrain-stasjon og et fra et utemarked
  https://www.youtube.com/watch?v=YO1myFOIGV4


(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  1 Comment
  Oldest
  Newest Most Voted
  Inline Feedbacks
  View all comments

  […] NB! Oppdatert versjon av dette innlegget finner du på Thaipost.no. […]