SKATT KREVD AV NORDMANN I THAILAND Har idag faatt…


Olav Aakernes Smith 7:49am Jan 29
SKATT KREVD AV NORDMANN I THAILAND
Har idag faatt dokumentasjon ang. en nordmann bosatt i Thailand, som ble krevd etterllignet for overfoert inntekt fra Norge til Thailand for aarene 2013 og 2014. Han mottok sine R.o.21 og 22 for 2013 – 2015 den 27.1 ved et revenue department. Jeg gir ikke ytterligere opplysninger i saken da jeg ikke kan skaffe full oversikt over hva som har skjedd, men vedkommende vil faa sine ligninger i Norge gjenopptatt for nevnte aar og kommer bra ut etter det jeg har forstaatt. Om det er mulig for andre, som ikke blir krevd, aa faa levere selvangivelse for tidligere aar til Thailand vet jeg ikke, men for mange vil det kanskje loenne seg aa undersoeke med sitt lokale Revenue Department. Det kan nemlig utstedes Certificate of Residence for de tre foregaaende aarene. Slik dokumentasjon tror jeg de fleste kan faa uten problemer og uten aa betale…

Olav Aakernes Smith 7:51am Jan 29
I tillegg er det aapenhet mellom Norge og Thailand vedr. inntektsforhold. Dersom en provins i Thailand oensker aa vit noe om nordmenn boende i Thailand kan dem enkelt kreve aa faa opplysninger om vedkommende fra Norge!

Runar Wagelie 8:14am Jan 29
Var de pengene vedkommende overførte til Thailand allerede beskattet i Norge? I så fall vil jeg tro at skattemyndighetene i Thailand har gjort feil, det er skatteavtale mellom Norge og Thailand. Kan opplyse om att jeg har fått beskjed fra skatt-øst at jeg må skatte vanlig til Norge i tre hele kalenderår før jeg kan velge kildeskatt 15%. Dette er det Skatt-øst som mener og ikke meg! Er uføretrygdet.

Olav Aakernes Smith 8:23am Jan 29
Ja, dette er en liten provins som saansynligvis ikke kjenner skatteavtale godt nok. Men hold kildeskatt unna denne traaden. Det er en skatt du maa kreve. Det boer enhver tenke godt rundt foer en velger. Skatt-oest har gitt deg sitt korrekte svar. Det er opp til deg om du vil tro paa dem! Eller om du vil foelge ditt eget loep innenfor gjeldende system.

Olav Aakernes Smith 8:25am Jan 29
Skattemyndighetene i Thailand har ikke gjort noen feil! I denne saken har dem kun gjort det dem kan etter loven her.

Runar Wagelie 8:28am Jan 29
Visst de ikke har gjort det så kan fort skattemyndighetene få mye og gjøre når det gjelder emigrerte nordmenn som har flyttet til Thailand.

Olav Aakernes Smith 8:28am Jan 29
Nettopp, der er vi paa boelgelengde!

Olav Aakernes Smith 8:34am Jan 29
Du kan gjoere det samme som denne personer her, kreve aa levere s/a til thailand den tiden du har bodd her, kreve ligningen i Norge gjenopptatt og spare mye. Opplysningene i min traad er tilgjengelig og for alle.

Runar Wagelie 8:34am Jan 29
Men stiller meg noe undrende til at dette ikke er prioritert å opplyse om på immigration når man søker om forlengelse av visumet. Vi har jo ikke permanent oppholdstillatelse her i landet.

Olav Aakernes Smith 8:34am Jan 29
Du maa nok sette deg inn i ting selv, men det krever en del! Lykke til!

Runar Wagelie 8:38am Jan 29
Altså visst vi alle er pliktige til å betale skatt når vi er i Thailand på forlengelse visum så vil det utgjøre en betydelig sum for den Thailandske stat meget rart at vi ikke blir opplyst om dette umiddelbart sånn at de ikke går glipp av noen kroner.

Olav Aakernes Smith 8:43am Jan 29
Det har ikke noe med visum aa gjoere.

Olav Aakernes Smith 8:45am Jan 29
Runar Wagelie Du var aktiv paa den traaden som denne personen her var diskutert for ett par uker siden. Men du var ogsaa svaert lite interessert i fornuftige loesninger. Du avviste mitt forslag lett! Jeg opplyser kun om fakta om skatt, ikke synsinger!

Runar Wagelie 9:27am Jan 29
Det er fint det Olav Aakernes Smith 🙂 jeg kommer til å forholde meg til det landet som utbetaler mine penger og de rettledningene jeg har fått der. Det "burde" ikke by på noen problemer for meg siden Norge har skatteavtale med Thailand nettopp for å forhindre dobbel beskatning.

Olav Aakernes Smith 9:29am Jan 29
Vi har en avtale som er meget god! 🙂

(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments