Skatt /kildeskatt/ skatteeksperter her på forumet…


Geir Holt 3:27am May 31
Skatt /kildeskatt/ skatteeksperter her på forumet ?
Er det slik å forstå at man betaler 15% kildeskatt ved utflytting fra Norge og har uførepensjon ? Dette er det sikkert noen som har greie på her inne håper jeg .

Trond Erik Fredriksen 3:32am May 31
Vanlig skatt 3ar 4de ar innvilges om man ber om det skatte emigrering og man blir ilagt kildeskatt. Kan visst unngas om man betaler skatt til Thailand.

Geir Holt 3:34am May 31
ja det er det jeg har hørt også , men på skatteetatens sider så står det ingenting om 3 år .

Geir Holt 3:34am May 31
Kildeskatt på pensjon og uføreytelser
Pensjoner og uføreytelser som utbetales fra Norge til personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, er skattepliktige i Norge. Dette innebærer at du er skattepliktig for norsk pensjon og norske uføreytelser selv om du er skattemessig emigrert fra Norge eller aldri har bodd i Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon/uføreytelse .

Kildeskatten på pensjon og uføreytelser omfatter:

grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden
offentlige tjenestepensjoner
private tjenestepensjoner
andre private pensjoner
uføretrygd fra folketrygden
uføreytelser fra andre ordninger
Den som utbetaler pensjonen/uføreytelsen skal trekke 15 prosent skatt av brutto pensjon/uføreytelse.


Trond Erik Fredriksen 3:38am May 31
Det var de opplysningene jeg fikk da jeg var hjemme sist (2014).

Jukka Kellman 3:39am May 31
Thailand har ingen skatt på pension fra Norge så det er ikke et alternative

Runar Wagelie 3:42am May 31
https://www.google.co.th/url?q=http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Pensjon-og-uforetrygd/Bosatt-i-utlandet/Land/Thailand/&sa=U&ved=0ahUKEwjpy-27soPNAhVCwI8KHWcWDhQQFggVMAM&sig2=FW4RUq6I4twOeqGm9-AVJQ&usg=AFQjCNFjfanA3uuWvMrNRKzmSXYmOK2EHA

Jukka Kellman 3:44am May 31
Spania og Portugal er mye lettere å flytte til, null skatt i Portugal og betaler man skatt i Spania slipper man at betale i Norge. Ellers også mye enklere……gir opp Thailand jeg muligens

Runar Wagelie 3:49am May 31
For uføretrygd fra folketrygden og uføreytelser fra livrenteforsikringer (IPA/IPS) gjelder skatteavtalens regler om pensjon, jfr. artikkel 18 og artikkel 23 nr. 3 e. Personer som har uføretrygd fra folketrygden eller uføreytelser fra en livrenteforsikring (IPA/IPS), kan få skattefritak i Norge når ytelsene er beskattet i Thailand.

Geir Holt 3:52am May 31
hva er skattenivået i Thailand da ?

Olav Finden 4:02am May 31
Pensjon

Etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand artikkel 18 skal pensjon bare beskattes i det landet mottakeren er bosatt. Når norsk pensjon er skattepliktig i Thailand etter denne bestemmelsen, skal Norge unnta pensjonen fra beskatning. Skattefritaket i Norge er imidlertid begrenset til den del av pensjonen som er beskattet i Thailand.

Skattefritaket i Norge gjelder bare den delen av pensjonen som er beskattet i Thailand. Dette følger av skatteavtalens artikkel 23 nr. 3 e. Her står at når det følger av skattereglene i Thailand at det bare er det beløp som er overført til Thailand, som er skattepliktig der, skal skattefritaket i Norge bare gjelder den delen av inntekten som er beskattet i Thailand. Det fremgår av informasjonen på nettsiden til thailandske skattemyndigheter at personer som er skattemessig bosatt i Thailand bare er skattepliktige i Thailand for inntekter fra utlandet i den utstrekning inntekten faktisk blir overført til Thailand. Dette er også bekreftet av det thailandske finansministeriet.

Det er bare personer som kan dokumentere både:

at de er skattepliktige i Thailand som bosatt der og
at den norske pensjonen, uføretrygden fra folketrygden eller uføreytelsen fra en livrenteforsikring er beskattet i Thailand
som kan få skattefritak etter skatteavtalen. Det kreves derfor at du legger frem en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra thailandske skattemyndigheter som uttrykkelig bekrefter at du er skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen med Norge. Det kreves også fremlagt et ”Income Tax Payment Certificate” fra thailandske skattemyndigheter som bekreftelse på at du har betalt skatt i Thailand…….

http://www.skatteetaten.no/no/Person/Selvangivelse/tema-og-fradrag/Pensjon-og-uforetrygd/Bosatt-i-utlandet/Land/Thailand/Runar Wagelie 4:02am May 31
https://www.google.co.th/url?q=https://www.pwc.com/th/en/publications/assets/thai-tax-2015-booklet-en.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjO9bPatoPNAhUHR48KHbf0CWkQFggWMAI&sig2=1KIDs7aNwXFK0tbqqbWIUA&usg=AFQjCNE_lT0ZoYPqnM2Uc7vIIqOKaGlqew

Olav Finden 4:12am May 31
"Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand. "

http://www.rd.go.th/publish/6045.0.html


Olav Finden 4:20am May 31
Delt beskatning mellom Norge og Thailand lønner seg best.
Du må dokumenterer din skattetilhørighet til Thailand, og skaffer den nødvendige dokumentasjonen og sender den til Skattemyndighetene i Norge.

Dokumentasjonen får du på ditt lokale revenue-office og er omtalt i innlegget jeg la inn om Pensjon.


Olav Finden 4:31am May 31
Du er, vel å merke, bare skattepliktig til Thailand av den del av årets pensjon som du overfører til Thailand.
Oppsparte midler som tidligere er beskattet i Norge, og som overføres til Thailand, er ikke skattepliktige her.

Den delen som overføres til Thailand, blir da fradragsberettiget i Norge.

Mvh. Olav.


Jon Sønderland 8:55am May 31
nei du må være medlem av Nav utland, eller stopper din uførepensjon

Jon Sønderland 9:07am May 31
man kan ikke søke om frivillig medlem i folketrygden når en hever uflørepensjon

Jon Sønderland 9:07am May 31
jo det trenger man

(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  guest
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments