Nordmenn i Thailand trygdesvindler mest


Thainytt 8:03am Aug 13
Nordmenn i Thailand trygdesvindler mest

Rolf Kjosmoen 9:55am Aug 13
Trygdesvindlere, hmm hva slags svindel er det, folk som reiser når de får a trygd, hva med gro hun oppholder seg ikke i norge men trygdesvindel er KUN når man reiser til land utenfor eu.. ps så datatilsynet i norge har gitt staten tilgang til folks konto opplysninger så klager folk på at thai myndigheter vil følge med utlenningers opphold her :O … norge er den værste til og spionere på DEG … ps gjelder ikke flykninger for de finner ikke myndighetene :/

Tage Frank Knudsen 1:17pm Aug 13
Det som det er snakk om her er vel folk som hever arbeidsavklaringspenger og dagpenger. Ikke mennesker som har fått innvilget uførepensjon og er 100 % arbeidsuføre, og som i tillegg har søkt NAV om å få flytte til utlandet grunnet helsemessige årsaker og dermed få eksportert trygden, og i tillegg fått dette innvilget. Flesteparten av disse betaler jo også extra i trygdeavgift for frivillig medlemskap i Folketrygden.

Thorbjorn Abrahamsen 12:06pm Aug 13
Jeg skjønner ikke helt hva dette er snakk om er det dem som ikke betaler kildeskatt, eller er det dem som ikke får lov til å være med i Nav utenland eller Nav internasjonale. Jeg bare spør og så får dem lærede finne svaret på det. Jeg har prøvd sånn noenlunde og passe på meg selv , og kanskje et par andre. Jeg greier ikke å kalle meg trygdesvindeler så lenge jeg betaler ca 30 % til Norge.

Kurt Jonassen 8:20am Aug 13
De kunne vel hatt en på heltid å fange trygde svindlere i Thailand 🙂

Nils Rømcke 4:00pm Aug 13
Meningen her må vel være at av nordmenn i utlandet er det de i Thailand som svindler mest. For det er vel ingen tvil om at de fleste trygdesnylterne finnes innen Norge grenser?

Kai Strandvik 10:19am Aug 13
Er ikke mer svindel en hva støre bruker på hars i uka

Inge Pettersen 9:04am Aug 13
Ikke bare i thailand

Inge Pettersen 9:03am Aug 13
Hvorfor det??

Tore Sandvik 9:09am Aug 13
Enig ta rottpeisan?


(annonser2)    thaipostno

    thaipostno