Jeg har sett at det flere ganger har blitt tatt op…


Per Fossum 10:03am Apr 17
Jeg har sett at det flere ganger har blitt tatt opp diskusjoner om forsikringer, spesielt om reiseforsikringer i forbindelse med kortere opphold i Thailand (3-6 mnd).
Men, hva med de eldre personer som er fastsboende og vil bli værende i Thailand for alltid?
Jeg har aldri sett noen form for innlegg eller diskusjoner om et forsikrings tilbud for disse.
Man vet jo at det er vanskelig og få tegnet en forsikring når man passerer de 70/75 år og i Thailand er det mange fastboende norske pensjonister som er godt over denne aldersgrense.
Jeg er også over denne grensen og har ved flere anledninger forsøkt å få tegnet en forsikring, og i 2014 var det endelig et selskap som sa at det ikke var noen problem.
Det var en gruppe forsikring , ingen aldersgrense for å være med og premien skulle være lik for alle. Det ble antydet omkring 100.000 baht i året.
Hvis man ønsket å være med i denne gruppe forsikringen, måtte man først gjennomgå en fullstendig legesjekk til 5000 baht og videre fylle ut et 4 siders skjema med opplysninger om deg selv og din familie (foreldre og søsken).
Etter ca. 3uker fikk jeg tlsendt mine forsikrings dokumenter og spent leste jeg gjennom disse, resultatet var så nedslående at jeg kastet alt i søpla.
Det var så mye som ikke stemte med det vi var bliit fortalt og som skulle være så bra.
Her er noen eksempler:
Forsikrings premien øket til 155.582 baht
Jeg skulle betale 30 % av alle kostnader
Ingen dekning for sykdommer som du har hatt tidligere.
Det var også nevnt spesielle sykdommer som de ikke dekket.

Er man kommet opp i en høy alder, er det jo større muligheter for å bli syk.
Jeg er altså over den nevnte aldersgrense og selv om jeg fremdelse er frisk og oppgående, kan jeg jo bli rammet av en sykdom som det ikke er dekning for og det kan koste meg dyrt, kanskje altfor mye.

Nå ser jeg endelig et lys i tunnellen.
Khon Norway (en forening for nordmenn i Thailand) har nå fått i stand en Helseordning for sine medlemmer.
Denne ordningen tar sikte på å dekke alvorlige eller livstruende skader/sykdommer ved behandling på sykehus i Thailand, og her er noen viktige punkter fra ordningen:
Det stilles ikke krav om helseundersøkelse/legeattest.
Den tar ingen hensyn til tidligere sykdommer.
Ingen aldersgrense.
Lik premie for alle.
Vil du vite mer om denne Helseordningen, kan du klikke deg inn på:
www.khon-norway.com/Helseordningen


Arvid Tåkeheimen 10:47am Apr 17
hotmailadressen virker ikketil stnnod@

Dag Andre Jensen 11:00am Apr 17
Når du passere 70 år, så ville jeg sørget for at jeg hadde penger for et sykebesøk eller innleggelse. Legg av et bra beløp hvert år, og lag din egen forsikring. Vanlige helseforsikringer tar unntak for alle helseprobleme du har eller har hatt, at følgene blir at du er uten forsikring selv om du betaler. Da snakker jeg ikke om reiseforsikring, men for dem som er utflyttet..

Arvid Tåkeheimen 11:07am Apr 17
Det var derfor jeg var interessert i denne ordningen khon-norway snakker om. Har Bupa fram til jeg er 70

Tommy Ellingsen 11:15am Apr 17
Ganske spes å ikke dekke skader ved motorsykkelulykker. Så du må mao ha en forsikring til? "forsikringen" gjelder heller ikke om du ikke har bet innen den 25… så ikke bli syk den 24. for du må betale selv om du ligger på sykehuset….? Syns ikke dette var så veldig bra. Og dessuten dekker de ikke mer enn 500.000.

Svein Waaler 11:18am Apr 17
Arve Lisland vet råd !

Eivind Håkonsen 11:54am Apr 17
Hva med nav utland? Er der noen aldersgrense for å være medlem der. De dekker da opptil 3500 nkr på etterskudd etter hva jeg er opplyst.

Per Fossum 12:01pm Apr 17
Det er ingen aldersgrense i Nav, og du kan bruke de pengene du får fra Nav til å betale egenandelen.

Eivind Håkonsen 12:53pm Apr 17
Ca 16000 bth pr dag hvis man unngår de største turist sykehusene er vel ikke så galt.???finnes der noen prislister på sukehus inThailand osv.Hadde tenkt å melde meg inn i nav utland i juni men nå begynne eg å lure kva eg gjør.

Per Engelseth 1:00pm Apr 17
Selvassurandør er en løsning en del bruker i Thailand. Ha tilsv. 1 mill. NOK på bok. Har man solgt bolig i Norge kan slike midler settes til side som buffer.Det gir også årlig rentegevinst, ganske lite i disse dager. Tåler man litt risiko er pensjonspareordninger, eller aksjefond relativt likvide løsninger. Man kan og shoppe rundt for behandling, inkl. off. sjukehus i Thailand… Enklest er frivillig medlemskap i folketrygden. Er det ca. 700-800 NOK i måneden det koster nå?

Per Fossum 5:22am Apr 18
Ja jeg er medlem og betaler gladelig 6000 baht i mnd. for denne helseordningen. Det er mange som sier dette ser bra ut, men de gjør som de fleste,"sitter på gjerdet" og venter til det er for sent.

(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments