Ja da har politiet kommet til Korat for å passe p…


Sverre Sivertsen 9:13am Aug 12
Ja da har politiet kommet til Korat for å passe på etter explosjonene de er på busstasjonene

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno