Interessant presentasjon av de internasjonale over…


Thomas Henden 8:32pm Nov 28
Interessant presentasjon av de internasjonale overenskomstene i forhold til hvor flyselskap kan fly. Norwegian og Ryan Air blir nevnt som eksempler på noen spesielle og nyere typer ruteforbindelser og rettigheter til å trafikkere.


(annonser2)    thaipostno

    thaipostno