http://www.nettavisen.no/nyheter/regjeringen-skjer…


Richard Jansson 6:33pm Apr 22
http://www.nettavisen.no/nyheter/regjeringen-skjerper-kravet-til-inntekt-ved-familieinnvandring/3423216777.html

Er det noen som vet om dette gjelder for alle ? Altså for oss som er uføretrygdede også ? Artikkelen er litt forvirrende syntes jeg.
Hvis dette gjelder alle, så er det så og si ingen uføretrygdede som får hjem sine kjære. 🙁


Sven-Erik Andersen 6:41pm Apr 22
Tror nok det gjelder alle…

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/g-052016-ikrafttredelse-av-endringer-i-utlendingsforskriften-/id2485543/


Richard Jansson 6:50pm Apr 22
3.2.2 Alders- og uførepensjonister
Utlendingsforskriften § 10-8 annet ledd lyder:
«Kravet til framtidig inntekt anses også å være sikret når referansepersonen mottar alderspensjon eller uførepensjon som til sammen minst svarer til fullt minste pensjonsnivå med høy sats etter folketrygdloven kapittel 19.»
Personer som har alderspensjon eller uførepensjon som ligger på et lavere nivå enn fullt minste pensjonsnivå med høy sats, omfattes ikke av bestemmelsen. De må således ha en tilleggsinntekt som i kombinasjon med pensjonsytelsen tilsvarer lønnstrinn 24. Departementet anser at det er mer nærliggende at personer som mottar alderspensjon eller uførepensjon, må ha en tilleggsinntekt som i kombinasjon med pensjonen, minst tilsvarer fullt minste pensjonsnivå med høy sats, fremfor at de må tjene opp til lønnstrinn 24. Fullt minste pensjonsnivå med høy sats anses som tilstrekkelig til selvforsørgelse for alders- og uførepensjonister i henhold til utlendingsforskriften § 10-8 annet ledd, og skal derfor også anses som «åpenbart» tilstrekkelig til å forsørge partene i tilfeller hvor disse pensjonistene mottar pensjon på et lavere nivå, jf. den nye unntaksbestemmelsen.

Reidar Evanger 12:17am Apr 23
alle gjelder det

(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x