Har et spørmål om utflytting. Lurer på å melde…


Jens Ilmari Onerva 2:40am Jan 15
Har et spørmål om utflytting. Lurer på å melde utflytting fra Norge til Thailand. Dette p.g.av skattemessige årsaker. Jeg er ufør. Å betaler opp mot70000 kr i året i skatt. Det er vel bedre å melde flytting da . For så å betale litt skatt til Thailand. Å med de pengene jeg sparer i .kan jeg kjøpe meg en sinnsykt god forsikring her nede. Er der noen andre som har gjort det samme ??? Hilsen Jens.

Ole Kristoffersen 2:51am Jan 15
Jeg er utflyttet Jens, men skatten mā du betale til Norge i utflyttingsāret pluss 3 år.

Espen Andreassen 2:52am Jan 15
Når du melder flytting til Thailand kan du søke om frivillig medlemskap i Folketrygden for å beholde dine rettigheter som bosatt i Thailand. Da er du dekt av folketrygden når du er i Thailand også.

Du må skatte som normalt til Norge de neste 3 år etter at du søker om å emigrere skattemessig, og da kan du ikke være i Norge mer enn 61 dager i året i de tre årene og kan ikke disponere bolig i Norge.

Som ufør med uføretrygd er det forskjellige regler for hva som gjelder for å kunne få trygden utbetalt som bosatt i Thailand, helt eller delvis. Ta kontakt med NAV for å finne ut hva som gjelder for deg i din situasjon.

Som regel lønner det seg ikke å emigrere skattemessig. Du ender da opp med å måtte betale minst like mye i avgifter til NAV for å være frivillig medlem av folketrygden, og som ufør med uføretrygd vil du måtte betale kildeskatt selv om du emigrerer.

Men etter skatte avtalen Norge/Thailand kan du registrere en del, eller hele inntekten din som inntekt i Thailand og skatte for den her. Hvis du beregner det riktig, vil du kunne få en lavere skatteprosent for den inntekten her og du skatter for den resterende inntekten i Norge.

Så det er mulig, men innviklet. Du bør forhøre deg med NAV, Skattekontoret og noen som har god kjennskap til skatteregler og skattesatser i Thailand.


Jens Ilmari Onerva 2:55am Jan 15
Jeg er medlem av folketrygden. Det gjorde jeg i fjor.så da har jeg 3 år igjen før kildeskatten trer i kraft.

Jens Ilmari Onerva 2:57am Jan 15
Ja det stemmer.

Eskil Græsman 3:00am Jan 15
1) Ta kontakt med NAV før du gjør noe mere

Eskil Græsman 3:01am Jan 15
2) Ta kontakt med forsikrings selskaket ditt i Norge

Jens Ilmari Onerva 3:03am Jan 15
Ja må nok sjekke dette opp grundig . Før jeg gjør noe mere ut av det.

Per Engelseth 3:03am Jan 15
Ja, hører det samme, med nye regler er det kan være best å bli en "svale", reise til Thailand for vinterhalvåret. Deler man reisen i to dekker reiseforsikringer med 3 måneders varighet deg… f.eks. coop Mastercard, når du betaler reisen med denne… kan også utvide helårsreiseforsikring, DnB Plus er på 60 dager, og så er det tilleggsatser for hver ekstra uke. Men hvis man sterkt ønsker å være i Thailand hele året,eller av helsemessige grunner ikke kan reise, så er det bare å hoppe ut i det… men for å spare penger og ressurser er det ikke noe godt argument. Men velger du frivillig medlemskap i folktrygden er dekningen innenfor bestemte satser, og da er det viktig å sikre at når ulykke skjer at man havner på et sjukehus med normale priser, ikke Bangkok Hospital som har flere avd. i Thailand…. Sjekk også om sjukehuset er bra. Videre er det lurt på forhånd å snakke med den norske ambassaden i Bangkok for å sikre seg hvordan man opptrer ved sjukdom/ulykke… de yter service for deg, men du må snakke med dem helst på forhånd for å vite hvordan opptre når du trenger dem, f.eks ift forskuttering/garanti. Ingen ting slikt er gratis her… Jeg hører at de er flinke til dette på ambassaden. Dette er ting jeg har hørt fra andre, så det kan være litt upresist.

Jens Ilmari Onerva 3:10am Jan 15
Jeg bor her året rundt. Å har ikke hvert i Norge på over 2 år nå.

Jens Ilmari Onerva 3:15am Jan 15
Er vel heller ikke så lett å få forsikring heller. Om man har en del sykdommer.

Jens Ilmari Onerva 3:19am Jan 15
Er kanskje en ide å bare la det være som det er . For kildeskatten tre i kraft om 3 år for min del. Jeg har jo en del sykdommer i bagasjen.

Eskil Græsman 3:22am Jan 15
Det du har av problemer overfor NAV – er viktig å ha en dialog ovenfor NAV/Folketrygden – den leker ikke "butikk".

Bjørn Tipsit Larsen 3:27am Jan 15
Forskjellene mellom å være Psykisk og Fysisk syk i Norge og Thailand er store.
Kommer du til Thailand og har Fysiske plager…får man ingen fullforsikring, men derimot har man "Psykiske plager" som ikke synes…får man fullforsikring opp til fylte 60 eller 70 år i Thailand.

I Norge for du fullforsikringer uansett hva som plager deg.

Et frivillig medlemskap i Folketrygden er absolutt ingen garanti for at man får noe dekka her i Thailand om man skulle bli alvorlig sjuk eller skadet og må på sykehus.

Det sies dog at det dekkes inntil 3500 Nkr. per dag gjennom medlemskapet, men mange har opplevd at så IKKE er tilfellet da det er avhengig av hvilket type medlemskap man har som frivillig medlem i Folketrygden.


Eskil Græsman 3:29am Jan 15
Du slipper ikke unna skatt i Norge.

Bjørn Tipsit Larsen 3:32am Jan 15
Hvem skal kreve deg for skatt i Norge når du har tatt utflytting til Thailand, Græsman.
Du skatter til Norge de 3 første årene etter utflytting, men fra det 4 året skatter du KUN til Thailand om du har så stor inntekt at du kommer over, tror det er 100 000 Thb., per mnd.

Eskil Græsman 3:33am Jan 15
Feil.

Eskil Græsman 3:40am Jan 15
Ta kontakt med det offentlige i Norge – så blir dere IKKE lurt. Her inne er det bare amatører. Stol på meg jeg er proof.

Espen Andreassen 3:44am Jan 15
Det er ihvertfall flere som har fortalt om at de har skattet for en del av inntekten sin her i Thailand og at den inntekten de skatter for i Thailand da blir trukket fra den inntekten man skatter for i Norge på selvangivelsen. Så det er mulig å få til.

Men Thailand har høye skattesatser når man kommer opp i store beløp, så det lønner seg som regel ikke å skatte for hele inntekten i Thailand, slik jeg forstår det.

Regner med at det kommer mer info om dette fra medlemmer i gruppen som har personlig erfaring med dette etterhvert. o.O


Jens Ilmari Onerva 3:44am Jan 15
Tror nok det beste er å ta kontakt med nav.

Jens Ilmari Onerva 3:45am Jan 15
Dette har jeg hørt av andre og Espen Andreassen. Så det stemmer helt sikkert. ?

Jens Ilmari Onerva 3:46am Jan 15
Det er litt ymse??

Bjørn Tipsit Larsen 3:54am Jan 15
Så la oss "høre hva PROFF-en, Græsman har å fortelle" oss "amatører" !

Per Engelseth 3:55am Jan 15
Det Espen peker på, at det kan være høye marginal satser på høyere inntekter betyr at skatteplanleging er viktig å merke seg. Det som ikke overføres til Norge blir følgelig skattet til Norge, men det er et mindre beløp, så, man skatter litt til Norge, litt til Thailand, summen blir det optimalt laveste skattenivå etter fin beregning. Dette må beregnes hvert år… satser og beløp, og beløpsgrenser endres. Det er her det faktisk fortsatt kan lønne seg å emigrere, men, det er mye å passe på… og tid og strev er penger… Her må hver enkelt vurdere sin situasjon og hva man orker… Husk at helsesikring må innregnes i totalkostnader. Vet om en som ikke betaler noe her, er selvassurandør, i god helse, tar risken. Men har et betydelig beløp kontanter på thai konto.

Jens Ilmari Onerva 4:00am Jan 15
Jeg har diabetes høyt blodtrykk høy kolesterol. Spiser en del medisiner hver dag for dette. Har også albyle e. Å disse medisinene er ganske så dyre her nede. Men jeg får jo alt på blå resept hjemme.

Jens Ilmari Onerva 4:02am Jan 15
Men det er ikke grunnen for at jeg bor her nede.

(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments