Et dashbord-kamera fanger opp en situasjon mellom …


Thainytt 10:22am Oct 2
Et dashbord-kamera fanger opp en situasjon mellom to mc-førere. Ett minitt ut i opptaket ser du hvordan "den ensomme rytter" hevner seg.

Geir Solvang 10:31am Oct 2
An idiot, they have his plate number. Give it to the police. And let him pay for it.

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno