Engelskmann giftet seg med thaimann – gav 5 millio…


Thainytt 6:39am May 10
Engelskmann giftet seg med thaimann – gav 5 millioner baht i medgift

Hedly Nicolaisen 7:04am May 10
5 mill baht, for å få møkk på snoppen.
Folk er gale.

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno