D visum hvor lenge kan personen Fra Thailand som h…


Børge Jens Nygård-Hiim 11:52pm Feb 28
D visum hvor lenge kan personen Fra Thailand som har D visum bo i Norge og kan den personen reise frem og tilbake Thailand/ Norge uten og søke nytt visum????

Stein-Erik Finholt 12:13am Mar 1
Er D visum på familiegjenforening i Norge ??

Børge Jens Nygård-Hiim 12:15am Mar 1
Ja

Stein-Erik Finholt 12:17am Mar 1
Da får di 2 år av gangen,eller så lenge man fornyer D visum.Mener bestemt at di må ha 7 mnd i Norge hvert år før å opprettholde D visum.Er du ute lengre enn 7 mnd,tror jeg du ikke får innreise før du har søkt nytt D visum.

Stein-Erik Finholt 12:18am Mar 1
Omvendt skulle det være

Stein-Erik Finholt 12:18am Mar 1
5 i norge å 7 i thailand men kan reise hver uke om di vil

Stein-Erik Finholt 12:20am Mar 1
Tror bestemt det,å tar jeg feil blir jeg fort korrigert her.

Ole Kristoffersen 12:31am Mar 1
https://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2013-004/
Dette er det som er korrekt. Kommer du til Norge på D visum (innreisevisum) så betyr det at du kan oppholde deg med ektefelle i Norge mens søknad om familieinnvandring behandles. Du kan ikke forlate Norge før dette er innvilget. Se link fra,UDI over

Stein-Erik Finholt 12:38am Mar 1
Børge Jens Nygård-Hiim Det står ikke spessifik om hvor mye ute av Norge,eller inne i Thailand.Jeg tror at hvis ho har D visa i passet med oppholdt til eksempel Juni 2018,så kan hun kanskje være i Thailand helt til kansjke 2 mnd før frist utløper,slik at hun kan søke nytt D visa mens hun er i Norge,bare kanskje.

Stein-Erik Finholt 12:40am Mar 1
Tyder på at et D visa ikke er familiegjenforening,men hva heter et slikt visa da.

Ole Kristoffersen 12:46am Mar 1
D VISUM er et innreisevisum som tillater at du oppholder deg i Norge mens søker om familieinnvandring.

Stein-Erik Finholt 12:48am Mar 1
Enn på familiegjenforening ?? hva er reglene der før å oppretthode det VISA

Stein-Erik Finholt 12:48am Mar 1
Tror det er 7 mnd ute å 5 i Norge årlig

Ole Kristoffersen 12:49am Mar 1
Finnes ingen visum som heter familiegjennforening, du må søke på familieinnvandring.

Stein-Erik Finholt 12:50am Mar 1
Hvis du har det da.Kan du være ute av Norge helt til du skal tilbake å fornye ??

Stein-Erik Finholt 12:51am Mar 1
Som regel får du 2 år,kan du da vær ute 1 år i strekk

Ole Kristoffersen 12:52am Mar 1
Du må ha største andel av botid i Norge, samme regler som for Nordmenn, er du ute mer enn 6 mnd pr år blir du tvangsutflyttet som jeg ble

Stein-Erik Finholt 12:52am Mar 1
Ja nettopp

Kjetil Hadland 2:03am Mar 1
Mye synsing her ?? Gå på UDI sin hjemmeside. Kan ikke bare reise ut og inn mens en venter på svar på søknad. Må være i Norge eller hvis vedkommende reiser ut, kommer ikke vedkommende inn igjen før ferdigbehandlet søknad. Hvis søknad invilges, får vedkommende først 1 år opphold så 2 år etter det hvis kriterier fulgt opp. Kan bare reise ut 7 mnd på 3 år ellers får ikke vedkommende permanent opphold. Også må ha 600 timer med Norsk opplæring og samfunnskunskap. Mener det er riktig.

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno