Bangkoks bymyndigheter har tatt på alvor bekymrin…


Rune Furuli 12:41pm May 9
Bangkoks bymyndigheter har tatt på alvor bekymringen om fjerning av de populære gatematstedene i byen. Nå satser de på mere ordnete forhold, bedre tilrettelegging, og at det ikke blir vanskelig for alminnelig ferdsel på fortauene.

Chansin Henriksen 3:52pm May 9
Hah! De har faktisk gjort det jeg har nevnte på tidligere innlegg.

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno