Synd det er 800 km til god mat. Spiser mest Thaima…


Arne Olaf Johnsen 8:33am Jul 17
Synd det er 800 km til god mat. Spiser mest Thaimat, men noen ganger savner jeg forandring. Da må jeg på kjøkkenet og starte. Ho ho

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno