Sitat: Nyvoll sier passnekt kan være et tiltak so…


Ronny Karlsen 10:16pm Apr 7
Sitat:
Nyvoll sier passnekt kan være et tiltak som kan redusere problemet, men det vil kreve en lovendring

– Det kommer stadig mennesker hit som ikke er i stand til å ta vare på seg selv, og som ikke skulle fått lov til å reise utenlands, når de setter både seg selv og andre i livsfare. Det må også være legens eller behandlerens ansvar å nekte slike personer å reise til for eksempel Asia, sier diakon Nyvoll.

Skjønner ikke helt Nyvoll her jeg……først så sier han at flere skulle ha hatt passnekt(der kan jeg være enig med ham) men da må det en lovendring til….
For deretter så sier han at det må være legens eller behandlerens anvar for å nekte disse personene å reise……???
Hvordan kan en lege f.ex nekte meg å reise ut av landet og hvordan skal legen følge opp dette?????For som han gir uttrykk for så kan en godt reise til Køben men ikke Asia……..??


Bang Olufsen 10:37pm Apr 7
Da jeg leste denne saken til morra kaffen i dag tenkte jeg att han prøvde fri til de som er i kontakt med de rusavhengige enten det er fastlege eller psykiater. Det er jo gjerne slik att folk har ei historie i helsevesenet når livet slår seg vrangt. Det gjelder ikke alle men da kan kanskje en lovendruing være en løsning. Nå er ikke jeg så oppdatert på juss men jeg veit i hvertfall att jussen er til for ikke bare å beskytte samfunnet men også den enkelte borger med det som kalles sunn fornuft, rett og forstand.

Jeg syns dette framtøtet var ett godt støt med de beste tanker bak.
Men jeg tror som deg Ronny att det ligger ett problematisk juridisk hinder. Desverre må jeg si for i tilfelle rusavhengie trur jeg både familie, lege og eventuelt psykiater vet bedre hva den sjuke trenger og ikke trenger. For rusavhengighet er sykdom bare for å ha det klart.

Vi får ett førerkort og det gjelder så lenge vi viser oss skikka til å beholde det. Får vi rusproblemer kan politiet lokalt frata oss det på ubestemt tid uten dom. Pass er noe en trenger for å reise utenlands å en rusavhengig har vel strengt talt ikke det behovet.


Jostein Burt Røbergshagen 12:00am Apr 8
Jeg er enig i noe Bang, men Blir det mer lover og regler så blir det ganske trist i verden… jeg har hatt mine bløte turer og er veldig glad i ei flaske whisky om dagen når jeg har besøkt LOS i en mnd. eller 3 ukers turer 🙂 Reisenekt og ta pass fra tørste folk er det mest tåpelige forslaget…. Vist det absolutt er så ille så får dem heller legge inn et depositum i passet via UD !!! dette er bare media som ikke har noe mer viktig å skrive om postkasser og kattunger som er borte…. Bare 64 stk i mnd… Bare småtteri… Blir meget provosert av at noen skal bestemme over hva vi kan drikke og ikke. PØLSEVEV ……..

Bang Olufsen 12:10am Apr 8
Ja du har helt rett i att folk skal ha sin frihet, å det var vel også denne Nyvoll inne på om jeg husker rett. Men i det øyeblikket en tar valg som ikke gavner en må vel kanskje fasmilien ha ett ord inn i bildet. I de tilfeller lege og psykiatrien også er innvolvert kan det kanskjje være noe å hente der form pasientens beste. Vi som greier å ta ei rangel på non uker og så lande på beina er kanskje ikke målet til Nyvoll her.

Men klart enhver skal få frihgeten til å fucke opp sitt liv till the better end om så, men i det øyeblikket det blir andres problem er det ikke lenger ett individuelt valg.
Frihet, Humanisme og Plikt. 3 momenter som henger sammen. 😉


Sverre Sivertsen 12:27am Apr 8
slik har det vel alltid vært når vi er på tur ute i verden hvorfor skal Thailand være noe unntak,

Ole Kristoffersen 1:11am Apr 8
Passnekt løser ikke problemet og er en direkte umyndiggjøring av mennesker som trenger hjelp. Staten bør snart fokusere på å hjelpe Nordmenn og ikke bruke penger på integrasjon av mennesker som bryter totalt med Norsk kultur og tradisjoner. Jeg tror at kostnaden for å hjelpe en stakkars nordmann er beskjeden i forhold til integrasjon av en ferierende asylsøker på livstids kostnadsfritt opphold og underhold i Norge

Jostein Burt Røbergshagen 1:20am Apr 8
Er en grunn til vi reiser ut av Norge så vi slipper alle trangsynte lover og skjønn regler.. Mener alle syke/uføre eller friske kan reise nærmere ekvator i varmen å ta sine valg i henhold til det landet man besøker sine lover og regler. depositum eller følge av venn/familie er det strengeste som kan skje mener jeg… kirken gjør mye bra og jeg gir med glede en slant med Bath når jeg har vært på besøk i LOS. Det er media som har på en måte bedt di svakeste med å skrive hysteriske artikler om jentene å hvor billig alkohol det er….. mange svært syke og ensomme leser det så er det forstålig at alle vil se og oppleve dette. Det er også svært FARLIG hvis ei avis med sånt havner i fanget på en politiker i Norge som er så grønn på livet at dem lager 15-20 lover som ikke henger på greip.. Gi penger for å legge til rette for flere med foten halveis i grava eller vil 6 fot under…

Gaute Bjørge 7:20am Apr 8
Dette utspillet er typisk for Norge. Det er lettere og billigere å forby/få en slik lov, enn å arbeide aktivt for å gjøre noe med problemet (ser forresten ikke noe problem)

Åge Pettersen 8:43am Apr 8
Vet ikke helt åssen loven er, men husker jeg skulle til Moskva og var sykemeldt. Måtte da med attest fra legen søke NAV om godkjenning for å reise. Det fikk jeg, heldigvis, svaret kom 3 mnd. etter att jeg var hjemme igjen ?Men jeg vet att med stønad fra NAV reiser du ikke fritt etter eget ønske.

Marianne Øby Litlekalsøy 8:43am Apr 8
Kanskje det burde vært strengere krav til reiseforsikring? Hvis man har alvorlige rusproblemer eller alvorlige psykiske lidelser, som tilsier at man kanskje ikke kan klare seg selv I lengda I det store utlandet, så er man gjerne registrert I et system. Dette kan vel mest sannsynlig et forsikringsselskap fange opp. Hvis man måtte ha forsikring for å komme inn I landet så kan det kanskje hende man ikke fikk akkurat den forsikringa til akkurat den spontane turen man ønsket der og da fordi den var billig… Bare en tanke… Hvem som evt skulle vurdere og avgjøre slike ting er et annet spørsmål og kanskje en umulig oppgave, men det kunne jo ha "reddet" mang en "fortapt" sjel på hurratur. ..

Ståle Iversen 1:30pm Apr 8
Pass på deg sell,ikke heng deg opp i enkelt tilfeller.

Sigurd Brensholm 3:53pm Apr 8
Eneste realistiske løsningen på dette problemet er at det blir tilstrekkelig klart for folk at de må ta vare på seg selv,hvis ikke må de forvente å gå til grunne.Ikke en nikkel fra NAV eller andre.Take care of yourself.

Bang Olufsen 4:12pm Apr 8
Jeg må bare få sagt det. Jeg reagerer på enkeltes holdninger overfor utvilsomt sjuke medborgere. Er noensom sitter på sin høye hest uten å vise særlig medmennesklighet eller for den del forståelse for hvordan velferds modellen er bygd opp.
Må bare minne de fleste av dere att det er ikke dere sjøl som har betalt den pensjon dere tar ut og nærer dere på, den regninga er det altså morradagens generasjoner som får på bordet.


Ingar Harsvik 3:46am Apr 9
Nordmenn vil alltid skape problemer… vi kan jo avskaffe nordmenn?

(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments