Så er der lidt nyt fra Thai Immigration angående…


Soren Larsen 3:48am Jan 12

Roar Rebner 6:53am Jan 12
Bør være en smal sak å ha alt i orden.Bare seg selv å takke, viss en ikke ordner opp.

Per Ole Stenberg 11:46am Jan 12
Ja, den som ikke makter å holde styr på noe så enkelt, må jo enten være drita eller dum! Kanskje en kombinasjon.

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno