Ønsker du å lære norsk

Hvis du kommer til Norge er dette en av bøkerne som brukes for å lære Norsk

Lærebok

Nb ! Må logge inn for å få tilgang.

 http://www.scribd.com/doc/70206988/P%C3%A5-Vei-Tekstbok

Nettoppgaver:

http://pavei-oppgaver.cappelendamm.no/


(annonser2)    thaipostno

    thaipostno