Må jeg ha visum til thailand? – Hvilket visum skal jeg ha?

Spørsmålet kommer opp med javne mellomrom, og svaret er stort sett det samme. Tenkte her å gi en liten forklaring på hvilke visum du kan søke på, hvor lenge du kan oppholde deg i thailand på de forskjellige visum og hvem som kan søke på de forskjellige visum. Tekstene mine er ikke utfyllende, men mere generelle så det er åpent for disksujon og tilleggsopplysninger settes pris på.

Hvilke visum er de mest vanlige om man som turist skal feriere i thailand.

VOA (Visa On Arrival) – 30 dager

Dette er det som er mest brukt av norske statsborgere som ferierer i thailand, og er et stempel du får i passet ved innreise til thailand, med en varighet på 30 dager (Ikke 1 mnd. men 30 dager!). VOA kan forlenges med opptil 10 dager ved et thailandskt immigrasjonskontor.

Etter de nye lovene som tredde i kraft 1. oktober 2006 kan man ikke lenger oppholde seg i thailand på ubestemt tid ved å bruke ‘visa-runs’ og få nytt VOA hver 30. dag. Man kan maks oppholde seg i thailand i 90 dager i løpet av en 180 dagers periode på VOA visum/stempel.

Turistvisum – 60 dager

Turistvisum må søkes i en thailandsk ambassade eller hos en thailandsk generalkonsul i et annet land enn thailand. Om man skal søke fra norge er det enklest å ta kontakt med den thailandske generalkonsulen, da det i noen tilfeller vil ta lang tid å få visumet sendt tilbake fra den thailandske ambassaden i norge. En kan også dra til en thailandsk ambassade i et av thailands naboland om man planlegger å være over et noe lengre tidsrom i thailand. Personlig anbefaler jeg singapore, da det er kort ventetid og trivelige ansatte som vennlig forklarer deg ting om det er noe du mangler eller noe du må ha en forklaring på. Som alle andre plasser er det selvsagt viktig å oppføre seg med en viss takt og tone når man kontakter myndighetspersoner.

Et turistvisum blir nå til dags stort sett gitt med ‘single entry’, noe som betyr at du må ut av landet og søke på nytt når visumet er gått ut. Visumet har en varighet på 60 dager og man kan søke om 30 ekstra dager ved et thailandsk immigrasjonskontor.

non immigrant ‘O’ visum – multiple eller 3+9 mnd

Det finnes en mengde forskjellige non immigrant visum, som gjelder for alt fra misjonsarbeid til sportsaktiviteter og jobb i thailand, men jeg vil her konsentrere meg om type ‘O’ (som står for ‘Others’) ettersom det nok er det som er mest brukt av de fleste som oppholder seg i thailand over tid.

Det er forskjellige regler for å kunne få et non immigrant ‘O’ visum, og om man er pensjonist kan man søke på et ‘retirement’ visum. De fleste som oppholder seg på et rent ‘retirement’ visum er ikke gift med en thai, men får være i thailand fordi de har inntekt fra eget land og ønsker å tilbringe sine eldre dager i thailand. Et ‘retirement’ visum kan fåes ved først å søke på et 90 dagers ‘O’ visum fra sitt hjemland, for deretter å få utvidet dette med 270 dager ved et thailandsk immigrasjonskontor (Fra 2. år kan man søke på 1 år i slengen fra et immigrasjonskontor). En må kunne dokumentere en min. inntekt fra sitt hjemland på min. 80.000 baht i mnd. for å kunne få innvilget et ‘retirement’ visum. (Veldig forenklede regler).

Om man er gift med en thai og/eller har barn som bor i thailand kan man søke på et såkalt forsørgervisum. Dette virker på samme måte som et retirement visum eller man kan søke på et multiple ‘O’ visum som i praksis gir deg 15 mnd. opphold i thailand, men man er da tvunget til en grensepassering for hver 90. dag. Om man søker på 3+9mnd. må man kunne dokumentere en inntekt på min. 50.000 baht overfor thailandske immigrasjonsmyndigheter. Om man søker på et multiple ‘O’ visum må man kunne dokumentere enten 50.000 baht inntekt hver mnd. eller ha min. 400.000baht innestående på en thailandsk konto i sitt eget navn.

Et multiple ‘O’ visum vil bli gitt fra en thailandsk ambassade, mens et årsvisum blir gitt fra thailandsk immigrasjon etter først å ha entret thailand på et 90 dagers ‘O’ visum.

Alle andre visum enn VOA er unntatt fra ‘180 dagers regelen’!

Unntak

Det er i visse tilfeller mulig å forandre et turistvisum til et non imm visum ved thailandsk immigrasjon, for deretter å søke om et årsvisum, men dette er noe som takes på en sak-til-sak bases ved den thailandske immigrasjonen.

HUSK!!

Uansett hva lovene sier, er det ALLTID den immigrasjonsoffiseren du er i kontakt med som har siste ord, så om du får et avslag som virker urimelig er det bare å ta imot passet, smile, og prøve på nytt i morgen, eller neste uke.


(annonser2)    thaipostno

    thaipostno