Litt trafikale utfordringer i dag i Bangkok pga en…


ThailandNytt 3:26pm Jun 21
Litt trafikale utfordringer i dag i Bangkok pga en del regn 😉

ThailandNytt 3:38pm Jun 21

Stig-R Fremstad 4:36pm Jun 21
Ja i Bangkok ja, men hva med oss da? Her er det fjæra sjø over alt

Chen Nilsen 5:38pm Jun 21
Emil, det som er utfordringer i Thailand om det blir mye regn

Elsa Anna Indahl 7:23pm Jun 21
Har opplevd det !!

Morgan Axelsson 10:09pm Jun 21
Det ska vara mycke vatten nu så att det går att så ris

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno