Litt nytt fra Ambassaden i Bangkok.

Situasjonen i Bangkok

24/04/2009 :: Etter sammenstøtene i Bangkok 13. april har demonstrantene som holdt til utenfor statsministerens kontor (Government House) siden 26. mars avsluttet demonstrasjonene og forlatt Government House. Unntakstilstanden i Bangkok ble opphevet 24. april. Norske borgere oppfordres likevel til å utvise aktsomhet, holde seg unna demonstrasjoner og større folkemengder, følge med i media og lytte til råd fra lokale myndigheter.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/norsk/thailand/reise/sikkerhet.htm">http://www.emb-norway.or.th/norsk/thail … kerhet.htm</a><!– m –>

Bistand til nordmenn

En av utenriksstasjonenes oppgaver er å yte nordmenn råd og hjelp når det er behov for dette i utlandet. Man må imidlertid være klar over at det finnes tilfeller der ambassaden ikke har myndighet eller mulighet til å være behjelpelig.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/norsk/konsulaert/test.htm">http://www.emb-norway.or.th/norsk/konsulaert/test.htm</a><!– m –>

VENTEROM FOR VISUM — flyttet

Ambassadens midlertidige venterom for visumsaker er flyttet, og ligger nå lengst til høyre i korridoren i 18. etasje når man kommer ut av heisen. Alle visumsøkere må som før henvende seg i det midlertidige venterommet for å få sjekket dokumentene og bli tildelt kølapp før man går inn i det regulære venterommet for visum og konsulære saker, som nå ligger vegg i vegg.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/visas/Venterom.htm">http://www.emb-norway.or.th/visas/Venterom.htm</a><!– m –>

Invitasjon fra referansen (Schengen-visum)

Ambassaden har utarbeidet et eget spørreskjema for å sikre at vi får den nødvendige informasjon fra den som inviterer til besøk i Norge. Vi ber de som inviterer søkere fra Thailand om å fylle ut skjemaet, undertegne det, og sende originalen direkte til visumsøker, sammen med øvrig dokumentasjon fra Norge. Et korrekt utfylt skjema vil fungere som invitasjonbrev.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/visas/reference/visumtilnorge.htm">http://www.emb-norway.or.th/visas/refer … lnorge.htm</a><!– m –>

Advarsel – Visumbyrå svartelistet

Selskapet Visa Migration Consulting Services med kontor i Sukhumvit soi 33, like i nærheten av ambassaden, er svartelistet. Visumsøkere og norske referanser advares på det sterkeste mot å benytte deres tjenester. Dersom dere blir kontaktet av deres agenter utenfor ambassaden, råder vi på det sterkeste til å avslå bruk av deres tjenester, og varsle ambassaden om episoden.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/visas/agency_blacklisted.htm">http://www.emb-norway.or.th/visas/agenc … listed.htm</a><!– m –>

Schengen visa (C-visa short stay)

Below you will find updated check lists for document requirements for a Schengen visa (type C) with a maximum stay of 90 days in Norway or the Schengen area. Which check list should be used, depends on the purpose of the trip.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/visas/schengenvisa/Tourist+visa.htm">http://www.emb-norway.or.th/visas/schen … t+visa.htm</a><!– m –>

Ekteskap i Thailand

Utenlandske borgere som ønsker å inngå ekteskap med thailandsk statsborger i Thailand må gjøre dette ved et lokalt registreringskontor (“Amphur”). Norske par som ønsker å vie seg hos thailandske myndigheter må også følge denne veiledningen. Spørsmål relatert til thailandske ekteskapsregler må rettes til thailandske myndigheter (for eksempel Thailands ambassade i Oslo). Den norske ambassade i Bangkok har ikke myndighet til å vie thailandske statsborgere (ingen ambassade eller sjømannsprest kan forøvrig vie borgere av det land man befinner seg i).
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/norsk/thaiekteskap/marriage.htm">http://www.emb-norway.or.th/norsk/thaie … rriage.htm</a><!– m –>

Innreisebestemmelser og helsemessige forhold

11/12/2008 :: Passet må være gyldig minst 6 måneder etter utreise fra Thailand. Norske borgere på turistbesøk kan oppholde seg i Thailand i inntil 30 dager uten visum. Ved ankomst til Thailand får alle norske borgere et innreisestempel i passet som er gyldig i 30 dager. Dette gjelder alle som ankommer med fly til internasjonal flyplass i Thailand. Ved andre grensekrysninger via naboland gis det et 15-dagers innreisestempel. Det er ikke tillatt å ta seg arbeid i Thailand på disse stemplene og de regnes ikke som regulære visa. Dersom man skal være lenger enn 30 dager, må visum søkes fra en thailandsk ambassade før ankomst. Det er ikke tillatt å ta seg arbeid med turistvisum. Oversittes innreisestempelets varighet, blir man for tiden ilagt en bot på THB 500 pr. dag.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/norsk/thailand/reise/innreise.htm">http://www.emb-norway.or.th/norsk/thail … nreise.htm</a><!– m –>

Førerkort i Thailand

Hvis man er i Thailand i inntil tre måneder og har tenkt å ferdes motorisert på egen hånd skal man ha internasjonalt førerkort. Hvis man er her lengre enn tre måneder skal man ha thailandsk førerkort.

For å få thailandsk førerkort må man kontakte ambassaden for å få utstedt en autorisert oversettelse av førerkortet til engelsk. Man må deretter oppsøke thailandske myndigheter (Department of Land Transport) for å få utstedt et thailandsk førerkort. Man kan ikke bruke norske midlertidige kjøretillatelser til å oppnå internasjonalt eller thai førerkort.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/norsk/F%C3%B8rerkort/F%C3%B8rerkort.htm">http://www.emb-norway.or.th/norsk/F%C3% … erkort.htm</a><!– m –>

Thai-norske barn i Thailand

16/12/2008 :: Stadig flere barn med norsk far eller norsk mor bor i Thailand. Norske borgere i utlandet har ikke alltid de samme rettigheter som personer bosatt i Norge. Rettigheter og plikter til barn bosatt i Thailand, er i utgangspunktet regulert av lovverket i Thailand. Den norske ambassaden i Bangkok har defor laget en brosjyre som er ment som en hjelp til både barn og foreldre som vil vite hvilke rettigheter barna har etter norsk rett, selv om man er bosatt i utlandet. Brosjyren er tilgjengelig ved ambassaden.
<!– m –><a class="postlink" href="http://www.emb-norway.or.th/norsk/Children/childrenbrochure.htm">http://www.emb-norway.or.th/norsk/Child … ochure.htm</a><!– m –>


(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments
  0
  Would love your thoughts, please comment.x
  ()
  x