Jakten etter bonuspoeng

Her er en gjeng som nærmest har det som hobby å jakte
bonuspoeng.

Hvordan stiller forumets ærede medlemmer til jakt på
bonuspoeng når de flyr? Disse i artikkelen er vel noe
i overkant ivrige, men hvilke erfaringer har dere med
ulike bonusordninger?

aftenposten.no/okonomi/Flyr-ru…r-bonuspoeng-7491368.html


(annonser2)    thaipostno

    thaipostno