Har forstått det sånn at når man oppholder seg …


Tom Eitran 6:44am Dec 8
Har forstått det sånn at når man oppholder seg over 6 mnd. i året utenfor Norge, må man melde adresseendring.
Men hvem er det som forlanger dette, NAV eller skatteetaten?
Jeg ble fortalt at om man er ute av helsemessige årsaken kan man bli unntatt fra regelen?

For ordens skyld. Jeg er frivillig medlem i folketrygden…


Svein Elvebakk 7:01am Dec 8
Man må oppholde seg over 6 mnd 2 ganger etter hverandre, da betraktes du som utflyttet og må oppgi flytteadressen.

Trond Erik Fredriksen 7:05am Dec 8
Skjekk m nav. Tror d er folkergisteret og nav som regner deg som utflyttet om du er ute av Norge 6 mnd pr år eller mer 2 påfølgende år

Bjorn Haugerod 8:17am Dec 8
jeg meldte fra til skatt soer om flytting

Øyvind Arnesen 8:46am Dec 8
Sjekker myndighetene passregisteret for å finne ut av om man er ute av landet i mere enn 6 måneder?

Trond Erik Fredriksen 8:49am Dec 8
Øyvind Arnesen. Les artikler om trygdesvindel.

Tom Eitran 9:03am Dec 8
Jeg ser det uteble et spørsmålstegn i starten av tråden min. Kanskje derfor det blir svart på alt annet..
Men jeg redigerer og setter inn et spørsmålstegn så blir det kanskje lettere 🙂

Bjorn Haugerod 9:17am Dec 8
Skatteetaten

Svein Elvebakk 9:26am Dec 8
Nav og flkeregisteret

Tom Eitran 9:28am Dec 8
NAV har min adresse her i Thailand, siden jeg er medlem i NAV internasjonal. I mine NAV papirer står det ingenting om at jeg må avvikle min adresse i Norge..
Men du mener jeg MÅ det Svein Elvebakk ?

Svein Elvebakk 9:33am Dec 8
Nei du kan ha din adresse Norge, men du må oppgi adressen i Thailand. Det er greit for meg, da får jeg all post fra Nav og skatteetaten sendt hit

Bjorn Haugerod 9:38am Dec 8
jeg har non immigrant og ga kun melding til skatteetaten da faar alle beskjed hvor jeg er

Tom Eitran 9:42am Dec 8
Har også non immigrant med re entry.
Men poenget mitt med innlegget er at jeg helst vil beholde adressen til huset mitt i Norge også.. Jeg er rimelig sikker at skatteetaten krever adresseendring, men usikker på om jeg kan ha adresse begge plasser, og jeg har altså hørt at om det er helsemessige grunner til at man er snø-flyktning er det en mulighet 😛
Men jeg har sendt mail, så da får jeg vel svar en gang 🙂

Dag Roth 10:50am Dec 8
Tom, du melder deg inn i NAV Internasjonal basert på at du skal oppholde deg så lenge i utlandet at du kan miste dine trygderettigheter i Norge. Da må du også melde flytting til Skatteetaten/Folkeregisteret og der kan du bare ha en adresse og det blir jo da i utlandet.

Tom Eitran 11:00am Dec 8
Har akkurat snakket med NAV internasjonal. De forlanger ikke at jeg registrerer en adresse i utlandet. Men hun sa jeg kunne legge inn en adresse om jeg ønsket. Jeg har imidlertid skrevet min adresse her til dem da jeg søkte medlemskap.
Så får jeg se hva svaret fra skatteetaten blir..
Men jeg kan ikke se at det skulle være noe problem at jeg står der med adressen min i Norge, så lange NAV ikke har et krav om hvor adressen min skal være..

Svein Elvebakk 11:09am Dec 8
Dag, du mister det tvugne medlemskapet, men du kan søke om frivillig medlen

Eivind Håkonsen 12:07pm Dec 8
Så lenge vi betaler normal skatt til norge og har egen bolig og adr mister vi noe da med opphold på mere en 9 mnd i året inthailand.

Tom Eitran 12:10pm Dec 8
Du kan være borte inntil et år, men da må du være i Norge minst et år sammenhengende etterpå. Ellers er det 6 mnd. som gjelder..

Trond Erik Fredriksen 12:14pm Dec 8
Eivind Håkonsen. Du mister medlsk i folketrygden og bør melde deg inn i den frivilige delen om du vil ha tilgang til sykehus og lege hjemme.

Eivind Håkonsen 12:19pm Dec 8
Hva skal jeg med medlskap i folketrygden når jeg er pensjonist?

Trond Erik Fredriksen 12:22pm Dec 8
Uten frivillig medlemskap mister du retten til fritt sykehus og lege i Norge.

(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments