Flere krav til faranger i Thailand.

Sjefsgeneralen og hans team vil ha flere opplysninger om oss. ;( ;(

Utlendinger i Thailand bes om å oppgi personlig informasjon | ABC Nyheter

Thai Immigration Asks Foreigners for Bank Accounts, Social Media, Hangouts


(annonser2)    thaipostno

    thaipostno