Familieinnvandring for thaier

Ved utgangen av april hadde 5.495 fått innvilget familiegjenforening i Norge. Nesten hver femte innvandrer i denne kategorien var fra Filippinene eller Thailand.

Listhaug ville ha høyere inntektskrav for å kunne få ektefeller til Norge.

Kravene er nå:

Du som er referanseperson må ha en pensjon på minst 179 748 kroner i året før skatt, eller en samlet inntekt på minst 306 700 kroner i året før skatt. Det må være sannsynlig at du vil ha denne inntekten i minst et år framover.

Listhaug ønsker å heve beløpene. Hva mener forumets medlemmer er et fair inntektskrav før dere får ta deres kjære til Norge. Slik kravet er nå vil en permittert ingeniør som i fjor tjente 1 million i oljevirksomhet få avslag.

Hensikten er selvfølgelig å forhindre at det blir for stor innvandring av familier til flyktninger. Men en flyktning som har 306 700 kroner i årsinntekt og ellers fyller kravene til innvandring, er tydeligvis i arbeid, og lever ikke på sosialtrygd.

Hva bør inntektskravet ved familieinnvandring være?


(annonser2)    thaipostno

    thaipostno