Det har vert diskutert mange ganger om hva NAV (He…


Bjørn Arild Michelsen 3:21am Mar 30
Det har vert diskutert mange ganger om hva NAV (Helfo) betaler ved innlegelse på Sykehus her i Thailand, Beløpet i år er 3610 Kroner Pr.Liggedøyn samme som i fjor.I år er det første gang beløpet ikke ble oppjustert med 100 Kroner.Dette er Innfo jeg fikk på det Norske Ambasademøtet i Jomtien den 16 Mars i år.PS: Leveatesten for 2017 er også kommet til min innboks i går.Ny Bekreftelse fra Ivar Urheim de oppjusterte beløpet med 100 Kroner den 16 Mars så da er beløper 3710 Kroner i år

Terje Kristoffersen 3:25am Mar 30
Takk for god info.

Bjørn Arild Michelsen 3:26am Mar 30
Bare hyggeligt 🙂

Roar Rebner 3:31am Mar 30
Dette, dekker SVÆRT LITE, desverre. Bør nok ha tillegsforsikkring.

Roger Albertsen 3:31am Mar 30
Jeg var innlagt to døgn.på Bangkok Cristian. Regninga var vel 45000bath. Glad jeg hadde reiseforsikring i orden??

Ivar Urheim 3:40am Mar 30
Nå er det nylig blitt oppjustert med 100 kr i år også, nærmere bestemt den 16. mars, så satsen er fra 1.1.17 NOK 3.710,- https://www.nav.no/rettskildene/Vedlegg/vedlegg-1-til-5-24-satser-for-dekning-av-utgifter-til-sykehusopphold-i-utlandet

Bjørn Arild Michelsen 3:52am Mar 30
Fint Takker for den Ivar,da hadde de nokk ikke fått med seg den oppjusteringen når møtet ble holt den 16 Mars 🙂

Ole Kristoffersen 4:00am Mar 30
Viktig å presisere at disse satsene som dere refererer til kun gjelder pensjonister og uføre. Disse begrensninger gjelder ikke yrkesaktive, utstasjonerte og studenter.

Bjorn Dimmen 4:16am Mar 30
Dersom man trenger en øyeblikkelig operasjon som foreksempel kosta 100 000 Bath incl 2 døgn oppehold. Også for exsempel vis sei at berre rummet med mat og pleie kosta 3000 Bath per døgn. NAV dekker då ca 15 000 Bath per dag altso. 2 døgn tap på 100 000 – 30 000 = 70 000. Følgelig må man då be pent om å få ligge lenger. 70 000 / 12000 ca 6 dager extra for at man ska få dekka alt. Er det sånn det må gjøres då ? For ikkje å snakka om en haste by pass operasjon som ligg på vel 500 000 Bath bruker man samme regnestykket med at man "sparer" 12000 Bath per ligge døgn må man da ligge ca 42 døgn for å komme even. Noen fast boende som har noen erfaringer eller tanker om dette.

Ivar Urheim 4:42am Mar 30
Det er riktig at man må betale selv, ut over det som automatisk dekkes av Helfo. Men er det ikke slik at man også kan søke om dekning av ekstraordinære kostnader som øyeblikkelig hjelp-operasjoner? Noen med egne erfaringer her, eller som kan vise til noen regler hos Helfo/NAV?

Ole Kristoffersen 4:50am Mar 30

Ole Kristoffersen 4:51am Mar 30
Over ligger link til hva som dekkes av Helfo under ordinær stønad, dvs. Pensjonister og uføre bosatt i utlandet. Slik jeg leser det,,så kan det søkes om Dekninger til nødvendige operasjoner osv.

Bjørn Arild Michelsen 5:08am Mar 30
Hvis jeg ikke tar feil så er det en begrenset ligge tid på 10 døyn,der er jeg litt usikker ,men vet at det står at hvis pasienten trenger flere døyn så kan Pasienten/Sykehuset søke om utvidelse til NAV (Helfo)

Bjørn Arild Michelsen 5:10am Mar 30
Det var det jeg trodde Ole Kristoffersen 🙂

Bjørn Arild Michelsen 5:16am Mar 30
Hva menes med utvidet stønad og ingen Kostnadsbegrensning betaler en mere inn elle hva Ole ?

Bjørn Arild Michelsen 5:19am Mar 30
Ahhh ok derfor,fint for de som har det 🙂

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno