Nordic Section • Dobbelt statsborgerskap tillatt!

Min thalandske kone og jeg har i the thai-norkse miljø og på offentlige fora observert en diskusjon om det er dispensasjon fra den almene norske regel om at man bare kan ha et statsborgerskap om man er norsk. Ingen er kjent med en faktisk love endring men "ryktet" har vært at UDI tolker lovverket dit hen at thaier kan få norsk statborgerskap og beholde sitt Thai statsborgerskap grunnet at Thailand har en militær regjering, altså en Thai kan ansees som politisk flykning. Nedenfor er email teksten jeg sente til UDI på deres hjemmeside:

Fritekstfelt: MIN KONE ER THAI. DET FINNES EN DISKUSJON IN DET OFFENTLIGE ROM AT PERSONER MED THAI STATSBORGERSKAP KAN SØKE ON NORSK PASS OG BEHOLDE SITT THAI STATSBORGERSKAP. ÅRSAKEN SKAL VÆRE GRUNNET I DEN MILITÆRE SITUASJONEN I THAILAND.
MEDFØRER DETTE RIKTIGHET?

Her er svaret jeg fikk:

Vi viser til e-posten du sendte oss 27. mars 2016.

Thailandske borgere som innvilges norsk statsborgerskap, får beholde sitt thailandske statsborgerskap. Dette betyr at de da har dobbelt statsborgerskap.

Bodil Grande
seniorrådgiver / senior adviser
Oppholdsavdelingen/Residence department
+47 23 35 16 00

Utlendingsdirektoratet/Norwegian Directorate of Immigration

For Frank La Rue og Kone er dette paradigmeskifte og vi er svært glade. Kanskje dette er gammelt nytt for mange men for oss er dette kjærkomment nytt. Vi håper det også kan hjelpe andre :D(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments