Hei må jeg ha utskrift av lønnslipper for og s…


John Arvid Bruserud 7:43am May 23
Hei må jeg ha utskrift av lønnslipper for og søke visum for et år eller holder det med bankutskrifter som viser at nav har betalt uføretrygd til min konto siste 3 måneder ?

Torbjørn Sten 7:51am May 23
Du må på ambasaden eller et konsulat for å få bekreftet inntekten din først. Jeg har alltid brukt lønns slipp .

John Arvid Bruserud 7:54am May 23
Okay men jeg får ikke lønslipp da nav enda ikke har sett at jeg har sagt opp vergen i fjor og har jeg og vergen fått skiv på at er godkjent men tydeligvis så har ikke nav fått det skrivet sier dem til meg da jeg snakket med dem per telefon.

Rune Furuli 7:57am May 23
Gå inn på dine utbetalinger på Nav.no og skriv de ut

John Arvid Bruserud 7:58am May 23
Jeg har gått inn der og står ikke noen ting der

John Arvid Bruserud 7:58am May 23
enda vergen var sagt opp i oktober i fjor

Geir Hustvedt 7:59am May 23
det holder med utskrift av siste selvangivelse

Torbjørn Sten 8:00am May 23
Da får du ta det du har og dra på ambasaden eller et konsulat å spørre om dr godtaer det du har

John Arvid Bruserud 8:00am May 23
Okay men når en skal til ambasadden og ha med mirrage certfikate trenger en da utskrift av lønnslipper og må selvangivelsen også oversettes fra norsk til thai ?

Torbjørn Sten 8:02am May 23
Nei de skriver en inntekts bekreftelse på engelsk. Den holder på imigtation

John Arvid Bruserud 8:06am May 23
Men mener for og bli gift her må en ha med lønnslipper for siste 3 måneder ?

Geir Hustvedt 8:07am May 23
Om du går på ambasaden eller konsulat med siste liknings attest . Får du en slik tilbake . Koster ca 1000 baht . Denne er god nok for og søke om ett års visum

John Arvid Bruserud 8:08am May 23
Er kun utskrift av selvangivelsen jeg trenger da for og bli gift ?

Geir Hustvedt 8:16am May 23
Inngåelse av ekteskap etter thailandsk rett gjøres ved District Office (Amphur). Spørsmål relatert til thailandske ekteskapsregler må rettes til thailandske myndigheter (for eksempel Thailands ambassade i Oslo).
Alle norske borgere som ønsker å inngå ekteskap hos thailandske myndigheter må først kontakte Skatteetaten for prøving av ekteskapsvilkår. Prøvingen skal foretas ved Skattekontoret hvor man er registrert bosatt i Norge. Er man registrert utflyttet, skal prøvingen foretas av Skattekontoret der man sist var registert. Nærmere informasjon finnes på Skatteetatens nettsider.
Thailandske kvinner må benytte sitt pikenavn i denne prosessen. Har de vært gift før, og hatt ektefellens etternavn, må de først skifte tilbake til sitt pikenavn.
Etter godkjent prøving utsteder Skattekontoret et "Certificate of no Impediment to Marriage". Attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdato. "Certificate of no Impediment to Marriage" leveres ved oppmøte av begge brudefolkene på ambassaden i Bangkok eller konsulatet i Pattaya for å fylle ut skjemaet “Marriage application”, som thailandske myndigheter krever for å kunne gifte seg i Thailand. "Marriage application" skal legaliseres av ambassaden eller konsulatet. For dette skal det betales et gebyr for Notarialforretning som du finner her.
Saksbehandlingstid for utstedelse av ”Marriage application” er èn virkedag. Skjemaet "Marriage application" for ambassaden i Bangkok finner du her. Konsulatet i Pattaya har eget skjema.
Følgende orginale dokumenter med kopier leveres til ambassaden/konsulatet:
Bekreftelse på inntekt fra arbeidsgiver eller igningskontor (ligningsattest for det siste året)
Pass for seg og den thailandske parten
"Certificate of no Impediment to Marriage"
Thailandske myndigheter krever at det på "Marriage application" skal oppgis to referansepersoner som skal ha samme nasjonalitet som utlendingen som gifter seg. Det vil si, for nordmenn som gifter seg så må referansepersoner være norske statsborgere. Referanseperson trenger ikke være samme som oppgis som forlover i forbindelse med utstedelse av "Certificate of no Impediment to Marriage" i Norge.
Etter utstedelse av “Marriage application” må denne oversettes til thailandsk. Oversettelsen må legaliseres av det thailandske Utenriksdepartement. Etter at dette er gjort, kan man gå til thailandsk Amphur og gifte seg.

Ks Kvistn 8:17am May 23
Du trenger dokumentasjon på at du ikke er gift i dag. Det må du kontakte folkeregisteret og få dem til skrive ut og stemplet og sendt ned til deg i Thailand.

Geir Hustvedt 8:18am May 23
Registrering av ekteskapet i Norge.
For registrering av ekteskapet i Norge, må de thailandske vigselsdokumentene (Marriage Certificate og Registratioin of Marriage) fra Amphur oversettes til engelsk. Oversettelsene må deretter legaliseres av det thailandske utenriksdepartementet og deretter sendes sammen med bekreftet kopi av pass eller oversatt thailandsk ID-kort til det skattekontor man tilhører.
Nordmenn som er registrert bosatt i Norge må selv sende dokumentene til Skatteetaten. For nordmenn som er registrert bosatt i Thailand og dermed ikke tilhører et norsk skattekontor, vil ambassaden kunne videreformidle dokumentene til norske myndigheter.

Geir Hustvedt 8:19am May 23
Ambassaden har i senere tid sett flere tilfeller av at nordmenn har inngått ekteskap i Thailand uten å følge de foreskrevne regler. Ambassaden vil på det sterkeste advare mot å benytte byråer og andre som reklamerer med at de kan sørge for "express marriage" ved å legalisere ekteskapsdokumenter på vegne av utenlandske ambassader.
Spesielt ett distriktskontor i Bangkok, Sathorn distriktskontor, har utstedt vigselsattester for disse byråene uten at de nødvendige dokumenter fra Norge har vært verifisert av den norske ambassaden i Bangkok. Ambassaden vil understreke at ingen utenforstående byråer kan legalisere norske dokumenter. Det kan bare skje ved den norske ambassaden i Bangkok eller konsulatet i Pattaya. Thailandske vigselsattester som er utstedt uten å ha fått de underliggende norske dokumenter legalisert, vil ikke bli akseptert av norske myndigheter, ettersom det ikke foreligger bevis på at ekteskapsvilkårene er blitt prøvet på hjemstedet.
De som har fått vigselsattest gjennom slike byråer, har betalt til dels høye gebyrer. I tillegg til å pådra seg unødig store utgifter, får de også problemer når de senere skal søke om 7-dagers innreisevisum for sin thailandske kjæreste, ettersom vigselsattesten ikke er gyldig i Norge. Dermed påløper et betydelig merarbeid og ytterligere forsinkelser når dokumenter eventuelt må fremskaffes fra Norge og legaliseres av ambassaden i ettertid.
Den korrekte fremgangsmåten for inngåelse av ekteskap i Thailand er beskrevet over. Det finnes dessverre ingen snarvei for å få dokumentene legalisert.
Det thailandske innenriksdepartementet har forøvrig iverksatt en granskning av de forholdene som er nevnt ovenfor.
På grunn av disse tilfellene er ambassaden blitt nødt til å kreve ytterligere dokumentasjon ved søknad om 7-dagers innreisevisum/familiegjenforening for ektefelle. Den reviderte sjekklisten fins på ambassadens hjemmeside

John Arvid Bruserud 8:19am May 23
Jeg venter på det mirrage Application og det blir sendt til meg her i Thailand.

John Arvid Bruserud 8:20am May 23
Det ble sendt sist mandag fra Norge mirrage Application til meg her i Thailand.

Jan-Erik Johnsen 9:29am May 23
Stenger denne for kommentarer da svar er gitt.

(annonser2)

  0 0 votes
  Article Rating
  Subscribe
  Notify of
  0 Comments
  Inline Feedbacks
  View all comments