ความเป็นคน kwam ben kån, menn…


Svein Øivind Dahlseng 10:52pm Jan 30
ความเป็นคน kwam ben kån, menneskehet
Tror dere det er korekt

Ulf Lyssand 11:10pm Jan 30
Bare getter, men kanskje det kan kanskje være et alternativ med menneslighet. Kommer opp følelsen av som alternativ på Kvam.. har du setningen Svein Øyvind .

Svein Øivind Dahlseng 12:09am Jan 31
Nei bare lekte med ordet ความ

Dag Ekeberg 1:00am Jan 31
ความเป็นมนุษย์

Ulf Lyssand 1:22am Jan 31
คนทั่วโลก

Svein Øivind Dahlseng 5:31pm Jan 31
For oversetterne sier også menneskeheten. Men hva blir personlighet

(annonser2)    thaipostno

    thaipostno